polerowanie

Strona domowa

Technologia hydrografiki jako współczesna technika nanoszenia deseni

wzory
Author: Technolux
Source: Technolux
Hydrografiką nazywamy procedurę naniesienia obrazu na różnego typu nawierzchnie. Może to być tworzywo sztuczne, wyroby ceramiczne, drzewo, lub szkło. Dzięki tej metodzie jest możliwość przekazać obraz na przestrzenie płaskie, także te o nieregularnym zarysie.